logo Praktijk Pieternel

Tarieven en vergoedingen 2019

Tarieven en behandeltijd

Tarief Praktijk Pieternel

Voor dieetadvisering hanteer ik een tarief van € 16,50 per kwartier. Dit tarief kan afwijken van het tarief dat je zorgverzekeraar hanteert.

Behandeltijd

Een consult bestaat altijd uit twee componenten:

  • De directe tijd is de tijd die je bij de diëtist aanwezig bent.
  • De indirecte tijd is de tijd die wordt besteed aan het opstellen van rapportages t.b.v. verwijzers en het berekenen en uitwerken van je persoonlijk dieetadvies.

De totale tijd wordt daarbij afgerond op kwartieren.

Tabel: Duur en prijzen per type consult of dienst
Type consult / dienst Totale behan­del­tijd Totale kosten
Eerste consult 90 minuten € 99,00
Eerste consult intensief 120 minuten € 132,00
Vervolg­consult 30 minuten € 33,00
Vervolg­consult intensief 45 minuten € 49,50
Weeg- en meetconsult 15 minuten € 16,50
Toeslag huisbezoek - € 20,00
Dieet­verklaring belasting - € 15,00

Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding vanuit basisverzekering

In 2019 heeft iedere Nederlander vanuit de basisverzekering recht op drie uur dieetadvisering. Deze vergoeding geldt per kalenderjaar.
Ik werk contractvrij, dus heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. De vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg kunnen anders zijn dan die voor gecontracteerde zorg.

Voor jou heeft dat de volgende consequenties:

  • Heb je een naturapolis dan worden de consulten slechts gedeeltelijk vergoed. Zonder contract wordt er gemiddeld 75% van het marktconforme tarief vergoed.
  • Heb je een restitutiepolis dan wordt meestal 100% van het marktconforme tarief vergoed.
  • De factuur die je na afloop van een consult ontvangt betaal je eerst zelf. Deze dien je vervolgens zelf in bij je zorgverzekeraar.

Als je meer wilt weten over de vergoeding vanuit jouw polis dan raad ik je aan informatie in te winnen bij je zorgverzekeraar. Je kunt dan de volgende vragen voorleggen:

  • Op hoeveel uren dieetadvisering heb ik recht vanuit basis- en eventueel aanvullende verzekering?
  • Welk gedeelte van de kosten wordt vergoed vanuit de basis- en aanvullende verzekering?
  • Hoe zit het met mijn eigen risico?

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

De aanvullende verzekering vergoedt vaak meer dan drie uur dieetadvisering. Dit kun je terug vinden in de verzekeringsvoorwaarden van je zorgverzekering.

Eigen risico

De vergoeding uit het basispakket komt ten laste van je eigen risico. Als je in een kalenderjaar geen andere medische kosten gemaakt hebt, wordt eerst je eigen risico aangesproken. Als je gebruik maakt van dieetadvisering uit het aanvullende pakket dan valt dit niet binnen het eigen risico.

Verwijsbrief nodig?

Vanaf 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit houdt in dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet per se nodig is. Een aantal zorgverzekeraars heeft er echter toch voor gekozen geen vergoeding of een lagere vergoeding uit te keren zonder een verwijsbrief van je huisarts of specialist.

Informeer daar dus naar bij je zorgverzekeraar voordat je een afspraak maakt.

Afspraak annuleren

Als je een afspraak wilt annuleren dan dien je dat minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd door te geven. Te late afmeldingen en niet nagekomen afspraken breng ik in rekening.
Let op: Deze kosten worden niet door je zorgverzekeraar vergoed.

Aftrekbare dieetkosten

Uitgaven voor een dieet op voorschrift van een arts of diëtist zijn aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Er gelden verschillende regels en bepalingen rond deze aftrek.

Je kunt alleen dieetkosten aftrekken als het gaat om een dieet dat is voorgeschreven door een erkende arts of diëtist. Je hebt hiervoor een schriftelijke dieetbevestiging nodig. Bekijk de dieetlijst van de belastingdienst om te zien of je hiervoor in aanmerking komt.

Werkwijze en kenmerken van Praktijk Pieternel

Persoonlijke aanpak
Pieternel heeft oog voor de mens achter de aandoening. Zorg verlenen is en blijft maatwerk.
Altijd één stap vooruit
Pieternel is een professionele en innovatieve diëtist die ontwikkelingen op haar vakgebied op de voet volgt.
Meten is weten
Pieternel werkt op een resultaatgerichte manier en maakt dat graag inzichtelijk.

Kwaliteit

Praktijk Pieternel levert goede en betrouwbare zorg van aantoonbare kwaliteit.

Pieternel is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD): dé beroepsvereniging van diëtisten.

keurmerk Kwaliteitsregister Paramedici Praktijk Pieternel staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) onder nummer 19104454789. Een paramedicus wordt hierin alleen opgenomen als zij voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) én aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheids­ontwikkeling.