logo Praktijk Pieternel

Specialismen

Prikkelbaredarmsyndroom (PDS)

Het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is een functionele gastro-intestinale aandoening. De aandoening is chronisch en heeft een recidiverend karakter. Symptomen variëren en kennen een wisselend verloop: ze nemen af en weer toe. Ook varieert de ernst van de symptomen (mild, matig of ernstig) binnen en tussen individuen.

De belangrijkste symptomen van het prikkelbaredarmsyndroom zijn:

  • buikpijn,
  • distentie (uitzetting),
  • overmatige flatulentie (winderigheid),
  • opgeblazen gevoel en
  • een wisselend ontlastingspatroon.

Omdat IBS-symptomen aanzienlijk variëren, zijn diagnostische criteria ontwikkeld om patiënten te classificeren op basis van het overheersende symptoomtype. Met behulp van de Rome-IV criteria wordt op basis van de symptomen onderscheid gemaakt tussen:

  • PDS waarbij obstipatie op de voorgrond staat (PDS-C),
  • PDS met vooral diarree (PDS-D)
  • en een mengvorm van PDS waarbij zowel obstipatie als diarree optreden (PDS-M).

Deze classificatie is erg belangrijk omdat deze invloed heeft op de (dieet)behandeling en een aanpak vergt die afgestemd wordt op het PDS-type.

Glutensensitiviteit / Non-Celiac Gluten Sensitivity (NCGS)

Glutensensitiviteit is een aandoening die gekarakteriseerd wordt door intestinale en extra-intestinale symptomen die gerelateerd zijn aan de inname van glutenbevattende voeding en waarbij coeliakie en tarwe-allergie uitgesloten zijn.

Lactose-intolerantie

Lactose – ook wel melksuiker genoemd – is een disacharide bestaande uit een glucose- en een galactosemolecuul. Om te worden geabsorbeerd in de dunne darm, moet lactose door het enzym lactase worden gesplitst in de monosachariden glucose en galactose. Het enzym lactase wordt voornamelijk gevonden aan het uiteinde van de darmvlokken in het jejunum. Het jejunum of de nuchtere darm is het middelste en langste deel van de dunne darm.

Wanneer er geen of onvoldoende lactase beschikbaar is om de afbraak van lactose te voltooien, blijft er lactose achter in de dunne darm. Dit trekt water aan in de dunne darm en gaat vervolgens onverteerd de dikke darm in. Daar wordt het gefermenteerd door darmbacteriën. Gisting van slecht geabsorbeerde lactose kan leiden tot onaangename symptomen, waaronder een opgeblazen gevoel, winderigheid, maagkrampen en diarree. Lactose-malabsorptie die tot onaangename symptomen leidt, wordt lactose-intolerantie genoemd.

Obstipatie

Diarree

Werkwijze en kenmerken van Praktijk Pieternel

Persoonlijke aanpak
Pieternel heeft oog voor de mens achter de aandoening. Zorg verlenen is en blijft maatwerk.
Altijd één stap vooruit
Pieternel is een professionele en innovatieve diëtist die ontwikkelingen op haar vakgebied op de voet volgt.
Meten is weten
Pieternel werkt op een resultaatgerichte manier en maakt dat graag inzichtelijk.

Kwaliteit

Praktijk Pieternel levert goede en betrouwbare zorg van aantoonbare kwaliteit.

Pieternel is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD): dé beroepsvereniging van diëtisten.

keurmerk Kwaliteitsregister Paramedici Praktijk Pieternel staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) onder nummer 19104454789. Een paramedicus wordt hierin alleen opgenomen als zij voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) én aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheids­ontwikkeling.